Moja polityka prywatności i plików cookies


Witaj na mojej stronie

Wiesz już, że moja strona jest zarejestrowana pod adresem www.jemlegalnie.com Stworzyłam moją stronę po to, by zainteresować Cię tym, co mnie pasjonuje, czyli historią i kulturą wyżywienia, związkami prawa z jedzeniem oraz by dzielić się moją wiedzą o prawie i jedzeniu. Wierzę, że jej treść zachęci Cię także do współpracy ze mną i wspólnego działania nad różnymi, inspirującymi projektami. Dbałość o prywatność odwiedzających moją stronę jest dla mnie bardzo ważna. W związku z tym dokładam najwyższej staranności, aby należycie chronić Twoje dane. Poniżej wyjaśniam, jak zbieram i co robię z Twoimi danymi osobowymi. Proszę Cię też o zapoznanie się z polityką cookies – zgoda na ich korzystanie zgodnie z warunkami Polityki prywatności podczas pierwszej wizyty na Stronie pozwoli na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie. Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób wykorzystywane są one wykorzystywane, a równocześnie podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies jest Magdalena Kasprzyk–Chevriaux, ul. Rydla 4/11, 30-130 Kraków. Kontakt ze mną w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych jest możliwy pod adresem mojej poczty elektronicznej: kontakt@jemlegalnie.com Zachęcam do lektury zapoznania się z najważniejszymi zasadami Polityki prywatności.

1. NAJPIERW ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI DEFINICJAMI:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strona: strona internetowa pod domeną https://www.jemlegalnie.com oraz usługi świadczone na Stronie, w szczególności formularz do skontaktowania się ze mną oraz do zamieszczenia komentarza na blogu. Użytkownik: Ty, czyli odbiorca korzystający z usług dostępnych na Stronie, przeglądająca zakładki, publikująca komentarz na blogu, kontaktująca się ze mną, czy też wreszcie taka, która „polubiła” lub „obserwuje” fanpage na Facebooku, Instagramie czy też innym portalu społecznościowym. Przetwarzanie danych: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautymatyzowany lub niezaumatyzowany, to jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. KTO POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

Jeżeli wchodzisz na Stronę, automatycznie stajesz się jej Użytkownikiem. Moja Polityka prywatności dotyczy wszystkich korzystających w jakikolwiek sposób ze Strony, jak i usług świadczonych pod adresem https://www.jemlegalnie.com, w szczególności osób czytających Stronę, słuchających moich podcastów, dodających komentarze na blogu czy też osób kontaktujących się ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych). Niniejsze postanowienia dotyczą także Użytkowników, którzy polubili lub obserwują mój fanpage na Facebooku, Instagramie czy też innym profilu społecznościowym, lub w inny sposób pozostawiły swoje dane na portalu społecznościowym (komentarz, wpis, opinia itp). Reguły dotyczące fanpage’a na portalach społecznościowych ustalam ja, jako Administrator Danych Osobowych. Niemniej zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage ustala podmiot zarządzający konkretnym portalem.

3. JAK POZYSKUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskuję bezpośrednio od Ciebie, w szczególności wtedy, gdy kontaktujesz się ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób, jak również wówczas, gdy dodajesz komentarz na moim blogu na Stronie. Twoje dane osobowe pozyskuję także wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie lub obserwowanie mojego fanpage’a na Facebooku czy Instagramie lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (komentarz, wpis, opinia itd.). Strona wykorzystuje pliki cookies, zarówno własne, jak i osób trzecich. Jest tak dlatego, ponieważ część informacji na Twój temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania ze Strony pobierane są bowiem automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. W tym celu zapoznaj się z częścią poświęconą plikom cookies.

4. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Nie! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji zaznaczonych na Stronie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania usługi czy odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji Strony, nie musisz podawać swoich danych osobowych.

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskane przeze mnie w związku z działaniem Strony są przetwarzane są zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i w ścisle określonych celach, to jest: - kontaktowania się ze mną, składania propozycji współpracy, pytań za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkownika oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez Użytkownika pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); - publikacji na Stronie komentarza do wpisu na blogu, na podstawie zgody Użytkownika (zamieszczenie przez Użytkownika komentarza w odpowiednim formularzu służącym do publikacji) – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); - administrowania stronami na innych platformach społecznościowych, takich jak np. mój fanpage na Facebooku, Instagramie; - marketingu bezpośredniego własnych usług; - analizie danych oraz statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony, w tym poprzez cookies osób trzecich; - administrowania i zarządzania Stroną, - zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na Stronie– jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na Stronie; - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przechowywania danych w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów. W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?

Ograniczyłam zakres przetwarzanych przeze mnie danych osobowych do minimum koniecznego dla funkcjonowania Strony. Zakres zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podczas dodania komentarza na blogu na Stronie zbierane mogą być takie dane, jak Twoje imię, adres e-mail, adres strony internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dodania komentarz. Podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą się ze mną kontaktujesz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Gdy zdecydujesz się na polubienie lub obserwowanie mojego fanpage’a na Facebooku lub Instagramie, bądź w inny sposób zostawisz swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.), mogę przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane mi przekazujesz zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

7. JAK DŁUGO BĘDĘ PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza w na blogu na Stronie będą przetwarzane przeze mnie przez czas dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie komentarza/zażądasz jego usunięcia. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili ! Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przeze mnie przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z polubieniem lub obserwowaniem przez Ciebie mojego fanpage’a na Facebooku i Instagramie oraz dane osobowe, które mi przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (komentarz, wpis, opinia, interakcja z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przeze mnie przez okres istnienia fanpage’a na portalu. W każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustalam ja, jako Administrator Danych Osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć własne dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem ich regulaminami. Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez mnie do upływu okresu przedawnienia. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przeze mnie przez czas wymagany przez przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu usług własnych będą przetwarzane przeze mnie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

8. KOMU MOGĘ PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystam świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć hostingodawca: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France, RCS 424 761 419 Lille Métropole – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny oraz podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne czy informatyczne (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne), pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny. Przekazywanie przez mnie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa. Korzystam z usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, mające siedziby poza Unią Europejską (Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Twój temat, Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza Unią Europejską. Dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

9. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania Twoich danych i ich usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania, możesz żądać ich usunięcia); prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań); prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi); prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Prawo złożenia takiego sprzeciwu przysługuje Ci w każdym czasie. Sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację: w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawa przetwarzania przeze mnie danych jest nadrzędna wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Pamiętaj, że wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach nie będziesz mógł z nich skorzystać, a ja mam prawo odmówić ich spełnienia. Jeśli chcesz zrealizować swoje uprawnienia, albo masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz do mnie na adres wskazany w postanowieniach początkowych. Przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować.

10. COFNIĘCIE ZGODY UŻYTKOWNIKA

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyślij mi maila na adres e-mail: kontakt@jemlegalnie.com. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Twoim zdaniem przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. CZY DOKONUJĘ ZAUTYMAZTYZOWANEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ?

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystając z pewnych narzędzi mogę kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy, jednak nie wpływa to na Ciebie w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

12. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ U MNIE BEZPIECZNE?

Tak. Stosuję odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

13. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

Nie odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na Stronie. Rekomenduję zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania..

14. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły związane z ich używaniem przez Stronę znajdują się poniżej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (cookies własne i cookies podmiotów trzecich). Więcej informacji o cookies znajdziesz pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Na Stronie stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania ze Strony przez czas określony w parametrach plików cookies. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników! Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. W szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony, ulepszać funkcje na niej dostępne.

15. CZY DA SIĘ WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetla się jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je wyłączyć. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Możesz również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

16. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH KORZYSTAM?

Współpracuję z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu Stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług. W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich: Google Analytics W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA. W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Strony za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Strona wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są mi przekazywane. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na moją stronę. Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

17. CZY MOGĘ ZMIENIAĆ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ?

W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies (z uwagi na zmianę przepisów prawa, z uwagi na to, że moja oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu, zmianie mogą ulegać stosowane technologie, zmieniają się standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie). Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej. Zalecam przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

18. I NA KONIEC...

Jak zapewne się domyślasz, strona www.jemlegalnie.com stanowi moją własność. W związku z powyższym przysługują mi wszelkie prawa prawa własności intelektualnej, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie. Niniejsza Polityka prywatności sporządziłam w języku polskim. W przypadku jej przetłumaczenia na inne języki, albo w wypadku nieścisłości lub niejasności, obowiązującą wersją jest polska wersja językowa. W przypadku zmiany przepisów prawnych albo wprowadzenia innych technologii, niniejszym zastrzegam sobie prawo wprowadzania zmian w Polityki prywatności w wypadku. Informacje o ewentualnych zmianach w Polityce prywatności będą zamieszczane na Stronie i zaczynają obowiązywać od dnia ich opublikowania. Polityka prywatności opracowana dzięki materiałom edukacyjnym zawartym na stronie www.prawodlafreelancerow.pl.